Послуги

Засхист авторських прав

Об'єктом авторсько-правових відносин є нематеріальне благо у вигляді продукту духовної творчості, а саме твори науки, літератури, мистецтва. Продукт творчості - це результат відображення у свідомості людини оточуючої її об'єктивної дійсності.

Адвокатське бюро «Дементьєв Ян» здійснює захист авторських та суміжних прав, прав на винаходи, корисні моделі та знаки для товарів робіт і послуг (торгова марка).

ПослугиВартість
Усна консультація 300 грн./год.
Письмова консультація 500 грн.
Реєстрація торгової марки від 1 000 грн.
Реєстрація авторського права на твір та
реєстрація авторського права на службовий твір
від 500 грн.
Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір,
Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору,
Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору
від 1 000 грн.
Державна реєстрація патенту на винахід (корисну модель) від 1 000 грн.